risicobeoordeling


Bij het werken met machines staat de veiligheid voorop. De mensen die met de machines werken of de machines onderhouden, moeten ervan op aan kunnen dat hun veiligheid gegarandeerd is. Bovendien moeten alle machines die in de Europese Unie in gebruik worden genomen voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Hoogewerf Engineering voert risicobeoordelingen uit voor een bestaande, een gemodificeerde of een nieuwe machine. We stellen samen met u de gevaren en risico's vast en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

Daarbij houden wij de voorgeschreven rangorde voor het nemen van risico reducerende maatregelen in het oog: 

1. Inherent veilige ontwerpmaatregelen (aanpakken bij de bron)

2. Beveiliging en/of aanvullende beschermende maatregelen (afschermen)

3. Informatie voor gebruik

implementatie


We beoordelen de risico's en implementeren de veranderingen altijd in nauwe samenwerking met de klant. De inbreng van operators en de onderhoudstechnici is daarbij van groot belang.

De gekozen oplossingen worden gevalideerd door berekeningen op basis van PL (Performance Level) of SIL (Safety Integrity Level).

Het gehele traject, van risicobeoordeling tot en met implementatie van de risicoreducerende maatregelen, wordt op de juiste wijze gedocumenteerd. Deze documentatie kan zo worden toegevoegd aan het Technisch Constructie Dossier van de machine.

Voor de implementatie hebben we ervaring met een breed scala aan oplossingen. Instrumentatie zoals lichtschermen, hekbeveiligingen, gebiedsscan op basis van  hold-to-run functies voor service en machine-opstart. Besturingstechnisch werken wij met gerenommeerde Safety controllers van Pilz, Siemens, ABB, Sick, Schneider en Beckhoff.

Wanneer grote aanpassingen aan de machines zijn uitgevoerd, moeten deze vaak opnieuw de CE-certificatieprocedure doorlopen. Hoogewerf Engineering kan u ook hierbij van dienst zijn.

nuchtere keuzes om de veiligheid van uw machines te garanderen


machineveiligheid


Voldoen uw installaties aan de laatste voor Machineveiligheid? Zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld bij de modificatie van een machine?

Hoogewerf Engineering maakt met u een beoordeling van de risico's bij uw machines. Bij oudere installaties gaat het vaak om aanzienlijke aanpassingen en investeringen.


Samen met u maken we reële keuzes. Met een goede balans tussen regelgeving, goed werkgeverschap en efficiëntie.

risicobeoordeling


Bij het werken met machines staat de veiligheid voorop. De mensen die met de machines werken of de machines onderhouden, moeten ervan op aan kunnen dat hun veiligheid gegarandeerd is. Bovendien moeten alle machines die in de Europese Unie in gebruik worden genomen voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Hoogewerf Engineering voert risicobeoordelingen uit voor een bestaande, een gemodificeerde of een nieuwe machine. We stellen samen met u de gevaren en risico's vast en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

Daarbij houden wij de voorgeschreven rangorde voor het nemen van risico reducerende maatregelen in het oog: 

1. Inherent veilige ontwerpmaatregelen (aanpakken bij de bron)

2. Beveiliging en/of aanvullende beschermende maatregelen (afschermen)

3. Informatie voor gebruik

implementatie


We beoordelen de risico's en implementeren de veranderingen altijd in nauwe samenwerking met de klant. De inbreng van operators en de onderhoudstechnici is daarbij van groot belang.

De gekozen oplossingen worden gevalideerd door berekeningen op basis van PL (Performance Level) of SIL (Safety Integrity Level).

Het gehele traject, van risicobeoordeling tot en met implementatie van de risicoreducerende maatregelen, wordt op de juiste wijze gedocumenteerd. Deze documentatie kan zo worden toegevoegd aan het Technisch Constructie Dossier van de machine.

Voor de implementatie hebben we ervaring met een breed scala aan oplossingen. Instrumentatie zoals lichtschermen, hekbeveiligingen, gebiedsscan op basis van  hold-to-run functies voor service en machine-opstart. Besturingstechnisch werken wij met gerenommeerde Safety controllers van Pilz, Siemens, ABB, Sick, Schneider en Beckhoff.

Wanneer grote aanpassingen aan de machines zijn uitgevoerd, moeten deze vaak opnieuw de CE-certificatieprocedure doorlopen. Hoogewerf Engineering kan u ook hierbij van dienst zijn.