tunnels


Bij het aanpassen van de besturing van tunnels moeten veiligheid en aantoonbaarheid van het engineeringsproces voorop staan. Eerst beoordelen we de status van de bestaande software. Een raakvlakkenanalyse, risico-inventarisatie en nulmeting maken altijd deel uit van de procedure.

 

Op basis van deze analyse en het ontwerp wordt een impactanalyse gemaakt op basis waarvan de implementatie wordt goedgekeurd.

 

Voordat we de software definitief implementeren, testen we die in onze simulatieomgeving. Op basis van een gedegen transitieplan wordt vervolgens de software geïmplementeerd.

 

Bij alle stappen van het proces staat de samenwerking met onze klant en met andere stakeholders voorop. We wijzen onze klanten op alle (on)mogelijkheden voordat we aan de slag gaan.

 

Onze opdrachtgevers voor het aanpassen van tunnelbesturingen  zijn onder meer BAM, Strukton en Rijkswaterstaat. We hebben projecten uitgevoerd voor diverse tunnels in Zuid- en Noord Holland, onder meer de Drechttunnel, de Beneluxtunnel en de Wijkertunnel.

(drink)water en gas


Bij (drink)water en gas is continuïteit in de dienstverlening van het grootste belang. Hoogewerf Engineering heeft jarenlange ervaring met de systeem- en software-engineering voor klanten als PWN, Vitens, Waternet en Gasunie.

We ontwikkelen en beheren standaarden voor de softwareontwikkeling, van ontwerp tot implementatie. Samen met geselecteerde system integrators stellen we systeemspecificaties op en ontwikkelen we softwarebibliotheken. Uiteraard voldoet onze aanpak altijd aan de meest actuele standaarden en maken we gebruik van de meest geavanceerde techniek.

Bij complexe installaties is processimulatie essentieel. We zorgen daarbij dat alle processen compleet worden gesimuleerd zoals ze zich in de praktijk voordoen. Daarbij houden we rekening met verschillende realistische scenario's.

Door processen te simuleren, zijn eventuele softwarefouten op tijd op te sporen en te verhelpen. Tijdens de simulaties trainen we operators voor de praktijk.

dagelijks ervaren duizenden passagiers en weggebruikers onze oplossingen


infra


 Hoogewerf Engineering heeft jarenlange ervaring met en diepgaande kennis van infra engineering. We zijn sterk in de combinatie techniek, duurzaamheid en wet- en regelgeving.  We zorgen voor aanpassing van tunnelbesturingen volgens systems engineering-methodiek en de Landelijke Tunnel Standaard. We zorgen voor systeemintegratie voor beveiligingssystemen op onze landelijke luchthaven. En voor softwareontwikkeling en technische projectbegeleiding voor het landelijke gasdistributienetwerk . Onze prachtige referenties van projecten in de infra-sector spreken voor zich.

 Lees wat we doen voor onze opdrachtgevers in de luchtvaart, gasdistributie, waterbouw, wegenbouw en waterbeheer.

tunnels


Bij het aanpassen van de besturing van tunnels moeten veiligheid en aantoonbaarheid van het engineeringsproces voorop staan. Eerst beoordelen we de status van de bestaande software. Een raakvlakkenanalyse, risico-inventarisatie en nulmeting maken altijd deel uit van de procedure.

Op basis van deze analyse en het ontwerp wordt een impactanalyse gemaakt op basis waarvan de implementatie wordt goedgekeurd.

Voordat we de software definitief implementeren, testen we die in onze simulatieomgeving. Op basis van een gedegen transitieplan wordt vervolgens de software geïmplementeerd.

Bij alle stappen van het proces staat de samenwerking met onze klant en met andere stakeholders voorop. We wijzen onze klanten op alle (on)mogelijkheden voordat we aan de slag gaan.

Onze opdrachtgevers voor het aanpassen van tunnelbesturingen  zijn onder meer BAM, Strukton en Rijkswaterstaat. We hebben projecten uitgevoerd voor diverse tunnels in Zuid- en Noord Holland, onder meer de Drechttunnel, de Beneluxtunnel en de Wijkertunnel.

(drink)water en gas


Bij (drink)water en gas is continuïteit in de dienstverlening van het grootste belang. Hoogewerf Engineering heeft jarenlange ervaring met de systeem- en software-engineering voor klanten als PWN, Vitens, Waternet en Gasunie.

We ontwikkelen en beheren standaarden voor de softwareontwikkeling, van ontwerp tot implementatie. Samen met geselecteerde system integrators stellen we systeemspecificaties op en ontwikkelen we softwarebibliotheken. Uiteraard voldoet onze aanpak altijd aan de meest actuele standaarden en maken we gebruik van de meest geavanceerde techniek.

Bij complexe installaties is processimulatie essentieel. We zorgen daarbij dat alle processen compleet worden gesimuleerd zoals ze zich in de praktijk voordoen. Daarbij houden we rekening met verschillende realistische scenario's.

Door processen te simuleren, zijn eventuele softwarefouten op tijd op te sporen en te verhelpen. Tijdens de simulaties trainen we operators voor de praktijk.