Privacyverklaring

Bron: HR

25-05-2018 

Privacyverklaring Hoogewerf Engineering b.v. 

Hoogewerf Engineering b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hoogewerf Engineering b.v. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Hoogewerf Engineering b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van betalingen; 
- Zakelijke dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren; 
- Hoogewerf Engineering b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

3. Geautomatiseerde besluitvorming 
Hoogewerf Engineering b.v. neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoogewerf Engineering b.v.) tussen zit.  

4.  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Hoogewerf Engineering b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

5. Delen van persoonsgegevens met derden 
Hoogewerf Engineering b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Hoogewerf Engineering b.v. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

6.1 Google Analytics 
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers bij te houden. Google Analytics is een tool van Google en gegevens worden om deze reden verwerkt door een organisatie gevestigd in de Verenigde Staten. Voor de privacyverklaring van Google Analytics kunt u terecht bij Google. 

6.2 Andere websites 
Hoogewerf Engineering b.v. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van websites die bezocht worden na aanleiding van een link vanuit onze website en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees de privacyverklaring, indien deze aanwezig is, van de website die u bezoekt. 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogewerf Engineering b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoogewerf.nl. Bij een verzoek tot inzage van de gegevens zullen wij uw identiteit verifiëren.  

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoogewerf Engineering b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hoogewerf.nl